Số người đã đặt tour: 0 người

5
Ngày khởi hành: 09/03/2023
Nơi khởi hành: Hà Nội

Giá: 12.990.000
  Mã chuyến đi: BALI0323

  Số lượng còn lại: 20

  Tải xuống ghi chú chuyến đi

  Tổng quan chuyến đi

  5 Ngày
  12Bữa ăn
  Quốc tế
  20 Số người tối đa
  • Bắt đầu 06:30:00 Nhà Hát Lớn Hà Nội
  • Điểm đến 21:55:00 Nhà Hát Lớn Hà Nội

  ĐỐI TÁC