Số người đã đặt tour: 10 người

4 ngày 3 đêm / 1 Quốc gia
Ngày khởi hành: 05/03/2021

Giá: 5.390.000
  Số lượng còn lại: 10

  Tải xuống ghi chú chuyến đi

  Tổng quan chuyến đi

  4 Ngày
  9Bữa ăn
  Trong nước
  25 Số người tối đa

  ĐỐI TÁC