Số người đã đặt tour: 22 người

1 ngày 0 đêm / 1 Quốc gia
Ngày khởi hành: Hằng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội

Giá: 790.000
  Mã chuyến đi: SK_BD01

  Số lượng còn lại: 30

  Tải xuống ghi chú chuyến đi

  Tổng quan chuyến đi

  1 Ngày
  1Bữa ăn
  Trong nước
  30 Số người tối đa
  • Bắt đầu 05:30:00 Hà Nội
  • Điểm đến 13:00:00 Ninh Bình

  ĐỐI TÁC