Số người đã đặt tour: người

4 ngày 3 đêm
Ngày khởi hành: Hằng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội

Giá: 6.590.000
  Số lượng còn lại:

  Tải xuống ghi chú chuyến đi

  Tổng quan chuyến đi

  4 Ngày
  5Bữa ăn
  Trong nước
  Số người tối đa
  • Bắt đầu Hà Nội
  • Điểm đến Đà Nẵng

  ĐỐI TÁC