Số người đã đặt tour: 11 người

4 ngày 3 đêm / 1 Quốc gia
Ngày khởi hành: 27/03/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội

Giá: 4.690.000
  Mã chuyến đi: SK_HDNVNA02

  Số lượng còn lại: 25

  Tải xuống ghi chú chuyến đi

  Tổng quan chuyến đi

  4 Ngày
  5Bữa ăn
  Trong nước
  25 Số người tối đa
  • Bắt đầu 11:00:00 Hà Nội
  • Điểm đến 14:00:00 Đà Nẵng

  ĐỐI TÁC