Số người đã đặt tour: 0 người

10 ngày 9 đêm / 1 Quốc gia
Ngày khởi hành: Hằng ngày
Nơi khởi hành: Hà Nội

Giá: 64.000.000
  Mã chuyến đi: SK_MY03

  Số lượng còn lại: 30

  Tải xuống ghi chú chuyến đi

  Tổng quan chuyến đi

  10 Ngày
  28Bữa ăn
  Quốc tế
  30 Số người tối đa

  ĐỐI TÁC