Số người đã đặt tour: 25 người

1 ngày 0 đêm
Ngày khởi hành: Hằng ngày

Giá: 690.000
  Mã chuyến đi: SK_TC01

  Số lượng còn lại: 25

  Tải xuống ghi chú chuyến đi

  Tổng quan chuyến đi

  1 Ngày
  0Bữa ăn
  Trong nước
  30 Số người tối đa

  ĐỐI TÁC